Emniyet Teşkilatında Kullanılan Tanıtıcı Bayraklar

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 
Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar Hakkında Yönetmelik İçişleri Bakanlığından
Resmi Gazete Tarihi: 13/02/1996 Resmi Gazete Sayısı: 22553
BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam
Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında tanıtıcı bayrak olarak kullanılacak sancak, fors ve flamalarla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatında tanıtıcı bayrak olarak kullanılacak sancak, fors ve flamaların renk, şekil ve boyutlarını ve kullanılma biçimlerini kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar
Emniyet Genel Müdürlüğü Sancak, Fors ve Flaması
Madde 3 – Emniyet Genel Müdürlüğü Makamını simgeleyen sancak, fors ve flamaların renk, şekil ve ölçüleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sancak: Emniyet Genel Müdürlüğü Sancağı, kırmızı beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. 150×100 santimetre ebadındadır. Kenarları beyaz sırma püsküllüdür. Sancağın sol baş tarafına 60′ar santimetre uzunluğunda kordonlu ve uçlarında 10 santimetre büyüklüğünde kırmızı beyaz renkte iki topuzlu püskül asılıdır. Her iki yüzün ortasında 45×30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede Emniyet Genel Müdürünün rütbe işareti yer alır. Rütbe işaretinin altında beyaz sırma ile “Emniyet Genel Müdürlüğü” yazılıdır. Sancak, Genel Müdürlük Makamında Türk Bayrağının solunda bulundurulur. (Şekil-1)
b) Fors: Emniyet Genel Müdürünün hizmet otosunun ön tamponunun soluna çelik veya krome edilmiş madenden 60 santimetre uzunluğunda bir çubuğa çekilen fors; 22.5×15 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan olup, her iki yüzün ortasında 8×6 santimetre ebadında Polis arması ve sol üst köşesinde Emniyet Genel Müdürünün rütbe işareti bulunur. Forsun kenarları beyaz sırma şeritlidir.
c) Göndere Çekilen Emniyet Genel Müdürlüğü Flaması: 75×50 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 22.5.x15 santimetre ebadında Polis arması ve sol üst köşesinde Emniyet Genel Müdürünün rütbe işareti bulunur. Emniyet Genel Müdürünün bulunduğu yeri belirtmek üzere hizmet binasında göndere çekili vaziyette bulundurulur. Emniyet Genel Müdürünün denetlemeye gittiği Emniyet Teşkilatı binalarına, o yerde bulunduğu sürece çekilir.
d) Duvar Flaması: Emniyet Genel Müdürlüğü Duvar Flaması; kısa kenarı 20 santimetre, uzun kenarı 30 santimetre olan ikiz kenar üçgen şeklinde ve kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştandır. Flamanın her iki yüzünde Emniyet Genel Müdürünün rütbe işareti bulunur. Uzun kenarları, beyaz sırma şeritlidir. (Şekil-2)
Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Flamaları
Madde 4 – (Değişik: 28/09/2002 -24890 s. R.G./Yön.) Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı Flaması; 150×100 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45×30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede Genel Müdür Yardımcısının rütbesini belirten defne dalı içinde dört küçük Polis yıldızı bulunur. Rütbe işaretinin altında beyaz sırma ile “Genel Müdür Yardımcısı” yazılıdır. (Şekil-3)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Flamasının şekil, renk ve ölçüleri Genel Müdür Yardımcılığı Flamasının aynı olup, rütbe işaretinin altında beyaz sırma ile Teftiş Kurulu Başkanı yazılıdır.
Flama, Genel Müdür Yardımcılarının ve Teftiş Kurulu Başkanının makamında, makam masasının solunda yer alır
İl Emniyet Müdürlüğü Fors ve Flaması
Madde 6 – İl Emniyet müdürlüklerince aşağıda belirtilen fors ve flamalar kullanılır.
a) İl Emniyet Müdürlüğü Flaması: 150×100 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45×30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede İl Emniyet Müdürünün rütbesini belirten defne dalı içinde dört küçük Polis yıldızı bulunur. Yıldızların altına beyaz sırma ile ait olduğu Emniyet Müdürlüğünün adı yazılır. Flama İl Emniyet Müdürlerinin makamında, makam masasının solunda bulundurulur. (Şekil-5)
b) Fors: İl Emniyet Müdürünün hizmet otosunun ön tamponunun soluna çelik veya krome edilmiş madenden 60 santimetre uzunluğunda bir çubuğa çekilen fors; 22.5×15 santimetre ebadında, kırmızı beyaz renkte parlak kumaştan olup, her iki yüzün ortasında 8×6 santimetre ebadında Polis arması ve sol üst köşesinde İl Emniyet Müdürünün rütbe işareti olan defne dalı içinde dört küçük Polis yıldızı bulunur. Forsun kenarları beyaz sırma şeritlidir.
c) Göndere Çekilen İl Emniyet Müdürlüğü Flaması: 75×50 santimetre ebadında ve kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 22.5×15 santimetre ebadında, Polis arması, sol üst köşesinde İl Emniyet Müdürünün rütbesini belirten defne dalı içinde dört küçük Polis yıldızı bulunur. Bu yıldızların altında beyaz sırma ile ait olduğu Emniyet Müdürlüğünün adı yazılır. Flama İl Emniyet Müdürü makamında olduğu zamanlarda hizmet binasında göndere çekili olarak bulundurulur.
Polis Akademisi Başkanlığı Sancak, Fors ve Flaması
Madde 7 – Polis Akademisi Başkanlığınca aşağıda belirtilen sancak, fors ve flamalar kullanılır.
a) Sancak: Polis Akademisi Başkanlığı Sancağı; 150×100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Sancağın sol baş tarafına 60′ar santimetre uzunluğunda kordonlu ve uçlarında 10 santimetre büyüklüğünde kırmızı-beyaz renkte iki topuzlu püskül asılıdır. Her iki yüzün ortasında 64,5×67,5 santimetre ebadında Polis Akademisi arması bulunur. (Şekil-6)
Diğer fors ve flamalarda sol üst köşede bulunan Polis Akademisi arması, flamaların kendi ebatları çerçevesinde orantılı olarak küçültülerek bulunur.
b) Fors: Polis Akademisi Başkanının hizmet otosunun ön tamponunun soluna çelik veya krom edilmiş madenden 60 santimetre uzunluğunda bir çubuğa çekilen fors; 22.5×15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan olup, her iki yüzün ortasında 8×6 santimetre ebadında Polis arması bulunur. Forsun kenarları, beyaz sırma şeritlidir.
c) Göndere Çekilen Polis Akademisi Başkanlığı Flaması: 75×50 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Polis Akademisi arması bulunur. Flama, Polis Akademisi Başkanının bulunduğu yeri belirtmek maksadıyla göndere çekili vaziyette bulundurulur.
d) Polis Akademisi Başkanlığı Masa Flaması: 22,5×15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Polis Akademisi arması bulunur.
e) Polis Akademisi Başkanlığı ve İlgili Birimlerin Duvar Flaması: Kısa kenarı 20 santimetre, uzun kenarı 30 santimetre olan ikiz kenar üçgen şeklinde ve kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştandır. Polis Akademisi Başkanlığının Duvar Flamasının her iki yüzünde Polis Akademisi arması ve altında da ilgili birimlerin armaları bulunur. Diğer birimlerin duvar flamalarında ise, her iki yüzünde kendi birimlerinin armaları bulunur. Duvar flamalarının uzun kenarları beyazzz şeritlidir.
f) Güvenlik Bilimleri Fakültesi Flaması: 150×100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 63,5×55 santimetre ebadında Güvenlik Bilimleri Fakültesi arması ve sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Flama fakülte dekanının makam masasının solunda bulunur. (Şekil-7)
g) Güvenlik Bilimlerri Fakültesi Masa Flaması: 22.5×15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz mat kumaştan olup, her iki yüzün ortasında Güvenlik Bilimleri Fakültesi arması ve sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur.
h) Güvenlik Bilimleri Fakültesi Sınıflar Amirliği Flaması: 75×50 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Fakülte arması ve sol üst köşesinde Polis Akademisi arması bulunur. Flamanın sol alt köşesinde hangi sınıfa ait olduğu beyaz sırma ile yazılıdır.
i) Güvenlik Bilimleri Fakültesi Sınıf Amirliği Flaması: 60×40 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında fakülte arması ve sol üst köşesinde Polis Akademisi arması bulunur. Flamanın sol alt köşesinde hangi sınıfa ait olduğu beyaz sırma ile yazılıdır.
j) Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Flaması: 150×100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 64×56 santimetre ebadında Güvenlik Bilimleri Enstitü arması ve sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Flama Enstitü Müdürünün makam masasının solunda bulunur. (Şekil-7/A)
k) Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Masa Flaması: 22.5×15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz mat kumaştan olup, her iki yüzün ortasında Enstitü arması ve sol üst köşesinde Polis Akademisi arması bulunur.
l) Polis Meslek Yüksek Okulları Flaması: 150×100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Yüksekokulun arması, sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Yüksekokulun armasının altında okulun ismi yazılır. Flama Okul Müdürünün makam masasının solunda bulunur. (Şekil-8)
m) Göndere Çekilen Polis Meslek Yüksekokulları Flaması: 75×50 santimetre ebadında kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Yüksekokul arması, sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Okul armasının üstünde sıralı olarak Okul müdürünün rütbesini belirten dört küçük Polis Yıldızı bulunur. Flama Okul Müdürünün makamında olduğu zamanlar Okul binasında göndere çekili vaziyette bulundurulur.
n) Polis Meslek Yüksek Okulları Masa Flaması: 22.5×15 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte mat kumaştan olup, her iki yüzün ortasında Yüksekokul arması ve sol üst köşesinde Polis Akademisi arması bulunur.
o) Polis Meslek Yüksek Okulları Sınıflar Amirliği Flaması: 75×50 santimetre ebadında, kımızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Yüksekokul arması, sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Sol alt köşede beyaz sırma ile Sınıflar Amirliği yazılır.
p) Polis Meslek Yüksek Okulları Sınıf Amirliği Flaması: 60×40 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında Yüksekokul arması, sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. Flamanın sol alt köşesinde beyaz sırma ile hangi sınıfa ait olduğu yazılır.
r) Fakülte ve Yüksekokullar Flaması: 75×50 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki Yüzün ortasında “FYO” yazısı, sol üst köşede Polis Akademisi arması bulunur. (Şekil-8/A)”
İlçe Emniyet Müdürlüğü Flaması
Madde 10 – İlçe Emniyet Müdürlüğü Flaması; 150×100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45×30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede İlçe Emniyet Müdürünün rütbesini belirten defne dalı içinde iki küçük Polis yıldızı bulunur. Rütbe işaretinin altında Beyaz sırma ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün adı yazılıdır. Flama İlçe Emniyet Müdürünün makamında masasının solunda bulunur. (Şekil-13)
Göndere Çekilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Flaması; 75×50 santimetre ebadında ve kırmızı-beyaz renkte mat kumaştandır. Her iki yazın ortasında 22.5×15 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşesinde İlçe Emniyet Müdürünün rütbesini gösterir defne dalı içinde iki küçük Polis yıldızı bulunur. İlçe Emniyet Müdürü makamında olduğu zaman, hizmet binasında göndere çekili olarak bulundurulur.
İlçe Emniyet Amirliği Flaması
Madde 11 – İlçe Emniyet Amirliği Flaması; 150×100 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Her iki yüzün ortasında 45×30 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşede İlçe Emniyet Amirinin rütbesini belirten gümüşi beyaz defne dalı içinde bir küçük Polis yıldızı bulunur. Rütbe işaretinin altında beyaz sırma ile İlçe Emniyet Amirliğinin adı yazılıdır. Flama İlçe Emniyet Amirinin makamında masasının solunda bulunur. (Şekil-14)
Göndere Çekilen İlçe Emniyet Amirliği Flaması; 75×50 santimetre ebadında ve kırmızı-beyaz renkte mat kumaştandır. Her iki yüzün ortasında 22.5×15 santimetre ebadında Polis arması, sol üst köşesinde İlçe Emniyet Amirinin rütbesini gösterir gümüşi beyaz defne dalı ve bir küçük Polis yıldızı bulunur. İlçe Emniyet Amiri makamında olduğu zaman, hizmet binasında göndere çekili olarak bulundurulur.
Eğitim-Öğretim Kurumları Duvar Flamaları
Madde 12 – Eğitim Öğretim Kurumlarının duvar flamaları Şekil 15 ve 16′da gösterilen renk, biçim ve ölçülerde yapılır.
Diğer Flamalar
Madde 13 – Trampet takımında 37.5×25 santimetre, boru takımında 52.5×35 santimetre ebadında, kırmızı-beyaz parlak kumaştan yapılan flamalar kullanılır. Flamaların her iki yüzünün ortasında Polis arması, sol üst köşesinde ait olduğu Okulun amblemi bulunur.
 

Hoşgeldiniz

Değerli müşterimiz, web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizler için hazırlanan bu sitede firmamıza ait ürünler yer almaktadır. Kaliteye özen vererek ürettiğimiz ürünlerin listesini 'Ürünlerimiz' menusunden bulabilirsiniz. Bu vesile ile ilginize teşekkür eder, siz değerli müşterilerimizle çalışma istek ve arzumuzu saygı ile belirtiriz. Mehmet BOZDEMİR ( Yönetim Kurulu Başkanı )

Ödeme Yap

Mail Order Formu

Siparis Formu

Biz Sizi Arayalım

Foto Galeri

Video Galeri

Anasayfam Yap Anasayfam Yap Anasayfam Yap