Okul Merasim Yönetmeliği

 

OKULLARIN MERASİM GEÇİŞİ YÖNETMELİĞİ


I – TERTİPLEME
(24/12/1973 tarih ve 1772 sayılı Tebliğler Dergisindeki Değişik Şekli)
Madde 1- Merasim geçişindeki okullar :
A. Üniversiteler,
B. Yüksek okullar,
C. Her türlü orta dereceli okullar,
D. İlkokullar,
şeklinde sıralanır. Ancak, gerektiğinde ilkokullardan başlamak üzere ,okulların öğrenim derecelerine uygun olarak sıralama değiştirilebilir. 
Madde 2- Birden çok üniversite yada yüksek okul bulunduğu hallerde ;
A. Üniversiteler kuruluş yıllarına göre (fakültelerde aynı esasa göre),
B. Yüksek okullar öğrenim sürelerine göre süreleri eşit olanlar alfabe sırasına göre dizilir. 
Madde 3- Her türlü orta dereceli okullar 
A. Lise ve dengi meslek okulları : 
a) Kız liseleri, 
b) Kız meslek okulları , 
c) Karma liseler, 
d) Karma meslek okulları, 
e) Erkek liseleri, 
f) Erkek meslek okulları , 
B) Ortaokul ve dengi meslek okulları: 
a) Kız ortaokulları, 
b) Kız meslek ortaokulları 
c) Karma ortaokullar, 
d) Karma meslek ortaokulları, 
e) Erkek ortaokulları, 
f) Erkek meslek ortaokulları, 
Madde 4- Birinci devreleriyle (orta kısım) ikinci devreleri ortak olan her türlü orta dereceli okullarda I. devreler geçiş sırasında asıl okullarından ayrılmazlar. 
Aynı gruba giren okulların kendi aralarındaki sıralanışları kuruluş tarihlerine , bunun eşit olması halinde alfabe sırasına göre dizilirler. 
Madde 5- Her türlü orta dereceli okulların merasim geçişinden sonra kız ve erkek öğrencilerinin kendi aralarında ayrı gösterilere katılmaları gerektiği hallerde bu okullar aşağıdaki sıraya göre dizilirler. 
A). Kız öğrenciler : 
a) Kız liseleri ve karma liselerin kız öğrencileri , 
b) Kız meslek okulları ve karma meslek okullarının kız öğrencileri , 
c) Kız orta okulları ve karma meslek okullarının kız öğrencileri , 
B). Erkek öğrencileri : 
a) Erkek liseleri ve karma liselerin erkek öğrencileri , 
b) Erkek meslek okulları ve karma meslek okullarının erkek öğrencileri 
c) Erkek ortaokulları ve karma meslek ortaokullarının erkek öğrencileri 
Madde 6- Her türlü ve derecedeki özel okullar, geçiş sırasında bu yönetmelikte denkliği resmi okullar için kabul edilen sıraya göre yer alırlar. 
Madde 7- Öğrenciler esas bakımdan 11'er kişilik mangalara ayrılırlar. Sağ baştaki öğrenci manga komutanı görevi görür. Mangayı meydana getiren öğrencilerin sayısı geçiş sahasının uygunluk derecesine, öğrencilerin sayısına göre sıralar 8 - 11 şeklinde değişebilir. 
Madde 8- 4 manga 1 takımı meydana getirir. Bunun başında öğretmen veya bir öğrenciden takım başı (takım komutanı) bulunur. Takım başı manganın sağ başında yürür. 
Öğretmen, birliğinin 6 adım önünde yürür. 
Madde 9- Birden çok okul bulunduğu yerlerde Milli Eğitim Müdürlüklerince öğretmenler arasında bir merasim komutanı seçilir. 
Madde 10 - Merasim komutanının görevleri ; 
a) Merasim duruş ve geçişi için okulları tertiplemek, 
b) Bayrak, flama, bando, boru trampet kıtalarını düzenlemek 
c) Gerekli ilk yardım tedbirlerini almak. 
II. MERASİM DURUŞU 
Madde 11- Merasime katılacak olan okullar ,merasimin yapılacağı meydanın büyüklüğüne ve müsaadesine göre yan yana veya arka arkaya merasim duruşunda tertiplenir. 
Madde 12- Merasim duruşunda okullar arasında 6 adım aralık bulunur. 
Madde 13- Merasim komutanı cephenin ortası ilerisinde bulunur. Teftişe gelen zat yeteri kadar yaklaşınca “Merasim duruşu ... Hazır ol! dikkat ! sağa veya sola bak!” komutu verir. Kendisi koşarak teftiş heyetini karşılar ve takdimi yapar. Ordu ile birlikte yapılan merasim duruşlarında takdim ,Garnizon Komutanlığınca tayin edilecek merasim komutanına aittir. Böyle hallerde Merasim Komutanı “Merasim duruşu! Hazır ol! Tüfek omza! dikkat! selam dur!” komutanı verecek “selam dur!” komutlarında öğrenciler sağa yada sola bakacaklardır. 
Madde 14- Öğrenciler teftiş eden zatı kendi önlerine gelinceye kadar başlarıyla takip ederler ve esas vaziyetlerini muhafaza ederler. 
III. MERASİM GEÇİŞİ 
Madde 15- Orta ve yüksek dereceli okullarda 8 - 11 er ,ilkokullar 4'er kişilik sıralar halinde geçerler . Merasim yarlerinin duruma yada başka sebebiler dolayısıyla gerektiğinde orta ve yüksek dereceli okullarda yürüyüş kolu 4 erli hâlinde geçebilir. 
Madde 16- Merasime yalnız bir okul katıldığı zaman aşağıdaki şekilde tertiplenir: 
a) Bando yada boru-tranpet takımı , 
b) Okulu yöneten öğretmen, (10 adım geride) 
c) Türk Bayrağı (6 adım geride) 
d) Okul Flaması (3 adım geride) 
e) Öğrenci kıtası (6 adım geride) 
Takımlar arasında aralık bulunmaz öğrenciler kütle halinde geçerler. 
Madde 17- Merasime katılan okul sayısı çok olduğu ve izci birlikleri bulunduğu zaman okullar aşağıdaki şekilde tertiplenirler: 
İzci Lideri 
6 adım 
Türk Bayrağı ya da Flama kıt'ası (4-8) 
3 adım 
Okul Flaması ya da Flama Kıt^ası(4-8) 
6 adım 
Boru ve Trampet Kıt'ası 
18 Adım 
Oymakbaşılar 
6 Adım 
İzci oymakları (aralıksız) (Oymak başı yardımcıları oymaklarının başlarında) (25-27) 
Birlik 
6 Adım 
Birlik 
18 Adım 
Sıraya göre önde geçen okulun öğretmenleri 
6 adım 
Sivil Öğrenciler 
Her okul bir öğrenci sayılır. Kendi arasında bölünmez gruplar arasında 6 şar adım aralık bulunur. 
Madde 18- Merasim yürüyüşü için şöyle komut verilir. “Merasim Geçişi! Hazır ol ;! Yerinde Say ! Marş!” 
IV - MERASİM GEÇİŞİ SIRASINDA SELAM DURUMU 
Madde 19- Merasim geçişlerinde şahıslar arasında kollar sallanarak geçilir, baş döndürülmez uygun adımla yürünür. 
Madde 20- Bütün Oymak başılar başı sağa döndürülerek elle selam verirler. Sol kollarını sallamazlar. 
Oymakbaşı yardımcıları elle selam vermezler ve kolları sallamazlar. 
Sivil öğretmenler başlarını sağa çevirerek kollarını sallamadan geçerler. 
Madde 21- Boru ile selamlama : 
Sağ elde bulunan boru sert bir hareketle ağzın çene altı hizasına (bir el genişliği ilerde) gelecek şekilde kaldırılır, borunun geniş ağzı ileride ve gövdesi yatık vaziyette kıvrık tarafı sağ bilek üzerinde bulunur. Dirsek yana kaldırılır. İleri bakılır ve sol kol sallanır. 
Madde 22- Trampetle selamlama: 
Trampet değnekleri çapraz olarak trampet üzerinde tutulur, ileriye bakılır. 
Madde 23- Bayrak ve flama ile selam: 
Sağ eli bayrak gönderi üzerinde göz hizasına kadar yukarıya kaydırmak ve sonra bu kolu ileriye doğru gergin bir şekilde uzatarak gönderi de aynı hareketin sonucunda eğerek olur. (Türk Bayrakları yalnız Cumhurbaşkanı önünde eğilir.) 
V - MERASİM GEÇİŞİNDE KILIK VE DONATIM 
Madde 24- Sivil olarak katılan merasimlerde kılık: 
a. Bayan öğretmenler: Koyu renk tayyör ve ayakkabı, sade görünüşlü şapka ya da başı açık, 
b. Erkekler öğretmenler: Koyu renk elbise ve ayakkabı, baş açık (Şapka varsa sol elde tutulur.) 
c. Kız öğrenciler: İlk, orta, lise ve dengi meslek okullarında önlük, koyu renk ayakkabı, çorap, okul kasketi; Üniversite ve yüksek okullarda koyu renk tayyör ve ayakkabı, çorap, 
d. Erkek Öğrenciler: İlkokullarda önlük ya da koyu renk elbise ve ayakkabı, okul kasketi; 
Orta, lise ve dengi meslek okullarında koyu renk elbise ve ayakkabı okul kasketi ve kravat, 
Üniversite ve yüksek okullarda koyu renk elbise ve ayakkabı (Çok soğuk havalarda topluca pardösü, palto ve eldiven giyilebilir.) 
Madde 25- Merasimlerde spor kılığı: 
a. Bayan öğretmenler : Beyaz buluz, beyaz etek veya beyaz pantolon ya da eşofman, beyaz kısa çorap, beyaz; lastik ayakkabı ya da jimnastik ayakkabısı 
b. Erkek öğretmenler: Beyaz kısa kollu spor gömlek,beyaz uzun pantolon, beyaz kısa çorap,beyaz lasttik ayakkabı ya da jimnastik ayakkabısı;;; 
c. Kız öğrenciler: Beyaz buluz, beyaz şort, beyaz kısa çorap, beyaz lastik ayakkabı; 
d. Erkek öğrenciler: beyaz atlet fanilası, siyah şort beyaz kısa çorap, beyaz lastik ayakkabı; 
e. Bulunduğu yerin program hazırlama komitesi hareketlerin özelliğini göz önüne alarak © ve (d) fıkralarında yazılı öğrenci kılıklarında renk ve şekil bakımından gereken değişiklik yapabilir. 
Madde 26- 2287 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer; 
Madde 27- Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür

Hoşgeldiniz

Değerli müşterimiz, web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizler için hazırlanan bu sitede firmamıza ait ürünler yer almaktadır. Kaliteye özen vererek ürettiğimiz ürünlerin listesini 'Ürünlerimiz' menusunden bulabilirsiniz. Bu vesile ile ilginize teşekkür eder, siz değerli müşterilerimizle çalışma istek ve arzumuzu saygı ile belirtiriz. Mehmet BOZDEMİR ( Yönetim Kurulu Başkanı )

Ödeme Yap

Mail Order Formu

Siparis Formu

Biz Sizi Arayalım

Foto Galeri

Video Galeri

Anasayfam Yap Anasayfam Yap Anasayfam Yap