Eski Türk Devletleri

ESKİ TÜRK DEVLETLERİ - TARİHTEKİ TÜRK DEVLETLERİ  - GÖRSEL İÇİN TIKLAYINIZ

ESKİ TÜRK DEVLETLERİ - TARİHTEKİ TÜRK DEVLETLERİ  - GÖRSEL İÇİN TIKLAYINIZ

1-Büyük Hun İmparatorluğu
2-Batı Hun İmparatorluğu
3-Avrupa Hun İmparatorluğu
4-Ak Hun İmparatorluğu
5-Göktürk İmparatorluğu
6-Avar İmparatorluğu
7-Hazar İmparatorluğu
8-Uygur Devleti
9-Karahanlılar
10-Gazneliler
11-Büyük Selçuklu İmparatorluğu
12-Harzemşahlar
13-Altınordu Devleti
14-Büyük Timur İmparatorluğu
15-Babür İmparatorluğu
16-Osmanlı İmparatorluğu
17. TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Türkler kendi adları ile anılmadan önce Proto-Türkler olarak tarih sahnesinde yer almışlar ve daha sonraki her dönemde de bir ya da birkaç devlete sahip olarak, yerlerini korumasını bilmişlerdir. Türk tarihi açısından M. Ö. 5. yüzyıldan öncesine gidebilmek, tarihsel kaynaklar açısından olanaksızdır. Bundan dolayı ilk dönemlerin tarihi destanlar ve efsanelere dayanmaktadır. Kendi anayurtlarında varlıklarını ortaya koyan Türkler, daha sonraları göç ettikleri coğrafyalarda daha etkin bir yaşam düzenine, kurdukları devletler aracılığı ile sahip olabilmişlerdir. İklim koşullarındaki büyük değişimler, susuzluk, kuraklık ve açlık gibi nedenler de Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerine neden olmuştur."Türk" adı tarihte ilk kez, Göktürk birliğini göstermek için M. S. 542 yılında Çin kaynaklarında . Daha sonraları Bizans ve Arap kaynaklarında da Göktürk İmparatorluğu'ndan söz ederken "Türk" adı görülmektedir. İçinde "Türk" sözcüğünün geçtiği ilk Türkçe metin, Orhun Abideleri arasında en eski olduğu bilinen Tonyukuk Yazıtı'dır. Türk tarihi binlerce yıl öncesinden başlayan bir süreçtir. Bu binlerce yıllık süreçte Türk kökenli halklar 100'den fazla devlet kurmuşlardır. Bunlar imparatorluklar, devletler, beylikler ve hanlıklar şeklinde örgütlenmelerini yapmışlardır. Çin ve Rus kaynakları tarandıkça, daha pek çok Türk devletinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Türklerde var olan bu devlet kurma yeteneği, Türk tarihinin derinliğini arttırmaktadır. Kurulan devletlerin bir süre sonra bölünmeleri ve yabancı unsurların faaliyetleri nedeniyle boylar arasında yaşanan iktidar kavgaları, Türk devletlerinin en büyük yıkım nedeni olmaktadır. Türk devletlerinin büyük çoğunluğu; kurucusu, yöneticileri ve halkı Türk olan örgütlenmelerdir. Bu tip örgütlenmelerde birçok Türk boyunun tek çatı altında toplandığı, kimi zamanda başka halkları da himayesine aldığı görülmektedir. İskit-Saka İmparatorluğu'yla başlayan devlet kurma süreci, yüzlerce devletle devam ederek günümüze kadar gelmiştir ve bugün de bu devletlerden yedi tanesi varlığını sürdürmektedir. Türkler tarafından tarihte çok sayıda devlet kurulmuş olmasına rağmen, bu devletlerden pek çoğunun sadece isimlerini bilmekteyiz. Tarihsel veri bilimi geliştikçe, kurulan bu devletlerle ilgili daha çok bilgiye sahip olacağımız kesindir. 29 Mayıs 1936 tarihinde kabul edilen Türk Bayrağı Kanunu ve 1937 yılında yürürlüğe giren Bayrak Kararnamesi ile Türk Bayrağı en son ve en güzel seklini almıştır.Türkler kendi adları ile anılmadan önce Proto-Türkler olarak tarih sahnesinde yer almışlar ve daha sonraki her dönemde de bir ya da birkaç devlete sahip olarak, yerlerini korumasını bilmişlerdir. Türk tarihi açısından M. Ö. 5. yüzyıldan öncesine gidebilmek, tarihsel kaynaklar açısından olanaksızdır. Bundan dolayı ilk dönemlerin tarihi destanlar ve efsanelere dayanmaktadır. Kendi anayurtlarında varlıklarını ortaya koyan Türkler, daha sonraları göç ettikleri coğrafyalarda daha etkin bir yaşam düzenine, kurdukları devletler aracılığı ile sahip olabilmişlerdir. İklim koşullarındaki büyük değişimler, susuzluk, kuraklık ve açlık gibi nedenler de Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerine neden olmuştur."Türk" adı tarihte ilk kez, Göktürk birliğini göstermek için M. S. 542 yılında Çin kaynaklarında . Daha sonraları Bizans ve Arap kaynaklarında da Göktürk İmparatorluğu'ndan söz ederken "Türk" adı görülmektedir. İçinde "Türk" sözcüğünün geçtiği ilk Türkçe metin, Orhun Abideleri arasında en eski olduğu bilinen Tonyukuk Yazıtı'dır. Türk tarihi binlerce yıl öncesinden başlayan bir süreçtir. Bu binlerce yıllık süreçte Türk kökenli halklar 100'den fazla devlet kurmuşlardır. Bunlar imparatorluklar, devletler, beylikler ve hanlıklar şeklinde örgütlenmelerini yapmışlardır. Çin ve Rus kaynakları tarandıkça, daha pek çok Türk devletinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Türklerde var olan bu devlet kurma yeteneği, Türk tarihinin derinliğini arttırmaktadır. Kurulan devletlerin bir süre sonra bölünmeleri ve yabancı unsurların faaliyetleri nedeniyle boylar arasında yaşanan iktidar kavgaları, Türk devletlerinin en büyük yıkım nedeni olmaktadır. Türk devletlerinin büyük çoğunluğu; kurucusu, yöneticileri ve halkı Türk olan örgütlenmelerdir. Bu tip örgütlenmelerde birçok Türk boyunun tek çatı altında toplandığı, kimi zamanda başka halkları da himayesine aldığı görülmektedir. İskit-Saka İmparatorluğu'yla başlayan devlet kurma süreci, yüzlerce devletle devam ederek günümüze kadar gelmiştir ve bugün de bu devletlerden yedi tanesi varlığını sürdürmektedir. Türkler tarafından tarihte çok sayıda devlet kurulmuş olmasına rağmen, bu devletlerden pek çoğunun sadece isimlerini bilmekteyiz. Tarihsel veri bilimi geliştikçe, kurulan bu devletlerle ilgili daha çok bilgiye sahip olacağımız kesindir. 29 Mayıs 1936 tarihinde kabul edilen Türk Bayrağı Kanunu ve 1937 yılında yürürlüğe giren Bayrak Kararnamesi ile Türk Bayrağı en son ve en güzel seklini almıştır. 

17'li Eski Türk Devletleri Bayrak Seti

Hoşgeldiniz

Değerli müşterimiz, web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizler için hazırlanan bu sitede firmamıza ait ürünler yer almaktadır. Kaliteye özen vererek ürettiğimiz ürünlerin listesini 'Ürünlerimiz' menusunden bulabilirsiniz. Bu vesile ile ilginize teşekkür eder, siz değerli müşterilerimizle çalışma istek ve arzumuzu saygı ile belirtiriz. Mehmet BOZDEMİR ( Yönetim Kurulu Başkanı )

Ödeme Yap

Mail Order Formu

Siparis Formu

Biz Sizi Arayalım

Foto Galeri

Video Galeri

Anasayfam Yap Anasayfam Yap Anasayfam Yap