Kazıma İmza Mühürü Nasıl Onaylatılır ? Kanuni Bilgiler

Kazıma İmza Mühürü Nasıl Onaylatılır ? Kazıma İmza Mühürünü Onaylatmak İçin Ne Yapılmalıdır ?

Kazıma imza mühürlerinin kullanımdan önce onaylatılması genellikle Noterlerden yapılmaktadır. Notere gidilmeden evvel kazıma imza mühürünün yapılmış olması ve notere gidildiğinde hazır olması gerekmektedir. ( Bu konuda mühür yaptırmak için İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ ) Notere gidildiğinde Kazıma İmza mühürü beyanında bulunmak istediklerini söylediklerinde noter kendilerinden genellikle 1. derecede akraba olmayan 2 şahit istemektedir. Bu şahitlerin nufus cüzdanı ve Kazıma imza mühürü onaylatacak olan kişinin nufus cüzdanı ile  kısa bir sürede işlem tamamlanmaktadır. İşlem için notere ödenecek tutar ( 12 / 2012 için ücret ortalama olarak 25,00 TL ila 30,00 TL arasıdır.) Ücretlendirme ve fiyat konusunda kesin bilgi için lütfen bakınız ;

Noterler Birliği Ücret Tarifesi : http://www.noterlerbirligi.org.tr/GenelBilgiler/noter_tarife.htm 

Kanun Numarası: 1086 | Kanun Kabul Tarihi: 18/06/1927 | Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02, 03, 04/07/1927 | Resmi Gazete Sayısı: 622, 623, 624

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (MÜLGA) -  MADDE 297 - Mühür veya bir alet vasıtasiyle vazolunan imza veya cüzdan ile muamele icrasını itiyat etmiş olan müesseselerde muamelenin iptidasında tâyin olunup bir sureti hesap defterine veya cüzdana mevzu bulunan mühür veya imza ile yapılacak muamele muteberdir. Bundan başka imza vaz'ına muktedir olamıyan veya yazı bilmiyen şahsın heyeti ihtiyariye ve mahallince mâruf iki şahıs tarafından tasdik edilmiş ve el ile yapılmış bir işaret veya mühür istimal etmesi caizdir.

 

İmzanın el ile atılması kuraldır. Hatta kıymetli evrak tanziminde zorunludur (TK.m.668/I, 780). Fakat soruda bir sözleşmeden söz edilmektedir.

İmzanın el ile atılması kuralının zorunlu bazı istisnaları vardır: Örf ve adetlerin kabul ettiği ve özellikle çok sayıda tedavüle çıkarılan kıymetli evrakta, el yazılı olmaksızın bir alet (damga ve mühür gibi) yardımıyla, mekanik imza atılması ya da kopya imza mümkündür. 

Nitekim TK.m.427'ye göre tahvillerde "imza, damga veya mühür şeklinde olabileceği gibi matbu dahi olabilir".

Körler tarafından atılan imzalar, notere tasdik ettirilmiş olmadıkça ve imza ettikleri sırada sözleşme metnine vakıf oldukları sabit olmadıkça kendilerini bağlamaz (BK.m.14/II).

Fiziki sakatlık veya okuma yazma bilmeme nedeniyle imza atamayanlar, imza yerine usulüne uygun tasdik edilmiş bir el işareti kullanabileceği gibi, resmi bir belge de düzenlettirebilir (BK.m.15). 

Genellikle bazı yaşlılar tarafından imza yerine geçen el işareti olarak kullanılan parmak basmanın, noter veya köy ihtiyar heyeti tarafından onaylanmış olması gerekir (HUMK.m. 297). 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına (12.11.1930, 29/30) göre, “imza koymaya muktedir olamayan veya yazı bilmeyen kişiler tarafından verilen senetlere konu mühürler, HUMK m.297 uyarınca ihtiyar kurulu ve yerinde bilinen ve tanınan iki tanık tarafından onanmış olmak gereklidir”. 

Noterlik Kanununa göre, “ilgililer imza atamadıkları ve imza yerine geçen bir el işareti kullanmadıkları taktirde, varsa mühür kullanılır. Mühür kullanılması halinde, parmağın da bastırılması zorunludur” (m.75).

Hoşgeldiniz

Değerli müşterimiz, web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizler için hazırlanan bu sitede firmamıza ait ürünler yer almaktadır. Kaliteye özen vererek ürettiğimiz ürünlerin listesini 'Ürünlerimiz' menusunden bulabilirsiniz. Bu vesile ile ilginize teşekkür eder, siz değerli müşterilerimizle çalışma istek ve arzumuzu saygı ile belirtiriz. Mehmet BOZDEMİR ( Yönetim Kurulu Başkanı )

Ödeme Yap

Mail Order Formu

Siparis Formu

Biz Sizi Arayalım

Foto Galeri

Video Galeri

Anasayfam Yap Anasayfam Yap Anasayfam Yap